Predseda                                       Marian Jung

    Podpredseda                                 Jaro Baláž ml.

    Hospodár                                       Juraj Kubíček

    ŠTK rýchlostná                              Ladislav Herbanský

    ŠTK nerýchlostná                          Michal Jankovič

    ŠTK vznášadiel                              Jaro Baláž st.

    ŠTK skútre                                     Mário Lamy

    Bezpečnostná komisia                   Miroslav Bazinský

    Komisia mládeže                            Marián Majerčík

 

    Revízna komisia

     Ingrid Bošková, Ľubica Majerčíková, Vladimír Slaný ml.