ZOZNAM ODDIELOV SZVM

 

KVŠ BAZ Bratislava OVM

Ing. Jozef Medvecký

Botanická 59   841 04 Bratislava

Fraňa Kráľa 28   811 05 Bratislava

tel. 52495779

 

KVM AŠK Inter Slovnaft

JUDr. Vladimír Slaný

Junácka 10   832 84 Bratislava

Líščie Nivy 10821 0 Bratislava

tel. 0903454999Slávia STU OVM

Doc.Ing.Ladislav Herbanský,CSc

Májová ul. 21852 26 Bratislava

Hviezdoslavova 30 900 28 Ivánka pri Dunaji

FAX. 44455764

 

TJ Dunajplavba OVM

Ing. Viliam Peťko

Pribinova 24 815 24 Bratislava

Hlaváčikova 20841 05 Bratislava


TJ Star

Atilla Hencz

Kozmonautov 39 943 01 Štúrovo

Na výhliadke 21 943 01 Štúrovo

 

TJ Lodiar

Rudolf Szórád

Družstevná 5/51

945 01 Komárno

 

 

Sport Club Váh-Danubius

Oliver Kobza

P.O.BOX 25 

Komárno 945 05

 


OVM Malacky

Emil Jung

Štúrova 114 

901 01 Malacky

 

 

ŠK Mišiak

Ján Miškovič

Na zábave 42

974 00 Banská Bystrica

 

Športový klub VIKING

Ing.Fencl Juraj

Medveďov č. 180   930 07 Medveďov

Zadunajská cesta č.1   851 01 Bratislava

 

KVM Kormorán Komárno

Miroslav Bazinský

Dunajské nábr. 32/40 

945 05 Komárno

 

Racing Team GO!!!

Michal Košút

Janka Krála 18 

911 01 Trenčín

 

Certo Racing

Tomáš Čermák

Ul. Andrea Mráza 8

821 03 Bratislava

 

KVM MA-JAK Malacky

Radlinského 3

90101 Malacky

 

SJ sport Malacky

Dubovského 33

90101 Malacky 

 

H2O motorsport Piešťany

Nám. SNP 1474/1

92101 Piešťany

 

KVM Piešťany

Rázusova 12

92101 Piešťany

 

Lamy jet team

Farského 6

85101 Bratislava