Vitajte na web stránke SZVM.SK 

 

 

Ministerstva cestovného ruchu, a športu Slovenskej republiky

       

             logo Min CestovnehoRuchu a Sportu SR SK farba cmyk

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2024 : 30 160.-€

 

Zmluva č.0073/2024 SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2024 : 6 032.-€

Zmluva c.143 /2024 dodatok

 

Transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni 

 

 

SK48 0900 0000 0051 2383 8869

 

 

logo Min CestovnehoRuchu a Sportu SR SK farba cmyk

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020-21: 45 000.-

 

 

 

 

 

 

 

Priebežné vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2023

 

 

https://www.uim.sport

 

Domov

 

 

 

SZVM.SK