Vitajte na web stránke SZVM.SK 

 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2019 : 27 054.-€

Zmluva č.0096 2019 SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019

 

Transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni 

SK48 0900 0000 0051 2383 8869

 

Zmluva č. 0172_2019_SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019

Transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni

SK34 0900 0000 0051 4279 6510

 

Zmluva č.376 SŠ o o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2019

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2019: 18 000.-€

 

 

 

 

SZVM.SK