Vitajte na web stránke SZVM.SK 

 

S veľkým zármutkom si dovoľujem oznámiť všetkým priaznivcom vodného motorizmu, že 7.5.2020 nás nečakane opustil prezident Slovenského zväzu vodného motorizmu JUDr.Vladimír Slaný

výbor SZVM

 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020 : 30 000.-€

Zmluva č.0086/2020 SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020

 

Transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni 

SK48 0900 0000 0051 2383 8869

Zmluva č. 0172_2019_SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019

Transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni 

SK34 0900 0000 0051 4279 6510SK34 0900 0000 0051 4279 6510

Zmluva č.177/2020 SŠ o o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2020

 

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020: 18 000.-€

 

Priebežné vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2020.

 

 

 

https://www.uim.sport

 

 

SZVM.SK