Predseda                                       Vladimír Slaný

    Podpredseda                                 Rastislav Čulík

    Hospodár                                      Juraj Kubíček

    ŠTK rýchlostná                              Peter Bratoš

    ŠTK nerýchlostná                          Michal Jankovič

    ŠTK vznášadiel                              Jaro Baláž st.

    Bezpečnostná komisia                    Marián Jung

    Komisia mládeže                            Marián Majerčík

 

    Revízna komisia

    Mário Lámy, Ingrid Bošková, Andrea Polková